OD 1.1.2019 ZAKONSKA OBAVEZA REGISTRACIJE PREPAID KORISNIKA

Postovani korisnici,

U skladu sa zakonskom regulativom smo obavezni da, od 1.1.2019. godine, izvršimo registraciju podataka novih prepaid korisnika.

 Svi postojeći prepaid korisnici, koji su aktivirali svoje SIM kartice pre 1.1.2019. godine obavezni su izvršiti registraciju kako bi i dalje  nastavili da koriste naše usluge.

 Postoje dva načina kako da novi i postojeći MTEL Austria korisnici registruju svoj prepaid broj:

  •  Ličnim odlaskom u jedan od MTEL Austria shop-ova, u Hartlauer poslovnicama i kod ovlastenih distributera uz važeći identifikacioni dokument (pasoš, lična  karta). Listu ovlaštenih distributra možete pronaći ovde https://mtel.at/Korisnicka-podrska/Gde-kupiti
  • pozivom korisničkog servisa na broj 0800 667 667

U skladu sa zakonskom regulativom u obavezi smo da prikupimo i obradimo sledeće podatke:

  • Za fizička lica: Ime i prezime, datum rođenja i akademski naziv
  •  Za pravna lica: Ime kompanije i registarski broj

 Podaci prepaid korisnika će, u skladu sa važećom GDPR regulativom (General Data Protection Regulation) biti sigurno čuvani i zaštićeni, kao što je to slučaj kod naših postpaid korisnika.

 Pridržavajući se ovih zakonskih obaveza, lične podatke korisnika pružićemo isključivo u slučaju da to od naše kompanije zatraže nadležne vlasti.

 Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo vas da kontaktirate našu korisnicku službu za podršku na broj 0800 667 667.