×
Pregled korpe

4Young

  • Neograničeno Min/SMS važe u Austriji, prema EU, u EU za pozive prema Austriji i EU, iz Austrije prema m:tel BiH, mts i m:tel CG mreži kao i u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini za pozive i sms poruke prema Austriji, m:tel BiH, mts i m:tel CG mreži.

  • 25 GB u Austriji, EU, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini.

  • 250 GB EKSTRA BONUS

24 x 17,90 €/mesečno