Dobrodošli na stranicu podrške.
hamburger
hamburger

Telefoni & tarife

TV & ENTERTAINMENT

PRODAJNA MESTA

KORISNIČKI SERVIS

UVEK UZ VAS

Kontakt centar
od 7:30 do 22:00

0800 667 667

Korisnički servis za
pozive van Austrije

+43 800 667 667
korisnicki-servis

Dobrodošli na stranicu podrške.

Koja je razlika između pripaida i postpaida? dropdown arrow

Prepaid SIM kartica se prvo mora dopuniti kreditom da bi mogla da se koristi. Besplatne jedinice koje dobijate u okviru paketa Vam stoje na raspolaganju 30 dana od momenta dopune kredita. Nakon potrošnje kredita, možete primati poruke i pozive, ali ih ne možete slati dok ponovo ne dopunite kredit.

Postpaid SIM karitcu dobijate po sklopljenom postpaid ugovoru. Postpaid ugovori se obračunavaju na kraju svakog meseca, a iznos se skida sa Vašeg bankovnog računa.

Gde i kako se može sklopiti postpaid ugovor? dropdown arrow

Sklapanje ugovora možete izvršiti u Mtel Austria poslovnicama, putem našeg veb-sajta, a možete nas pozvati i na broj +436677995566 gde ćete dobiti sve informacije i potrebnu podršku.

Dokumentacija koja je potrebna zavisi od državljanstva osobe koja sklapa ugovor. Spisak neophodne dokumentacije u zavisnosti od državljanstva možete pogledati na linku.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam rado na raspolaganju pozivom na broj: 0800 667 667 (Call centar)

Koja dokumentacija je neophodna za sklapanje ugovora? dropdown arrow

Državljani Austrije:

- Pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola (NAPOMENA: Na austrijskoj vozačkoj dozvoli ne stoji da li je korisnik državljanin Austrije jer austrijsku vozačku dozvolu mogu dobiti svi koji ovde imaju prijavljeno prebivalište, te je posedovanje državljanstva potrebno utvrditi drugim dokumentom npr. prijavom boravka (Meldezettel) ili pasošem – Potrebno je skenirati i sačuvati dokument u prodajnoj aplikaciji.
- Bankovna kartica (korisnik mora imati svoj bankovni račun u Austriji da bi potpisao ugovor. Osim toga, uz zahtev za sklapanje ugovora može priložiti i bankovnu karticu druge osobe koja prilikom sklapanja ugovora mora biti prisutna i mora potpisati dokument kojim daje saglasnost da se sa njenog računa mogu skidati sredstva namenjena za plaćanje tarife. Osoba koja uzima ugovor na svoje ime potpisuje ugovor, a osoba sa čije se kartice u ovom slučaju skidaju sredstva potpisuje SEPA mandat jer su tu uneseni podaci te osobe).

Državljani EU zemalja i državljani Švajcarske:  

- Pasoš ili Lična karta  - Potrebno je skenirati i sačuvati dokument u SA. 
- Prijava boravka za EU državljanje (Anmeldebescheinigung) ili Potvrda o zaposlenju (izdata od strane firme u kojoj je korisnik zaposlen) NAPOMENA: Ukoliko korisnik ima prijavu boravka u kontinuitetu od 2006. godine ili ranije do danas, te se to vidi u „Meldezettel“-u, nije potrebno da priloži Anmeldebescheinigung. - Potrebno je skenirati i sačuvati dokument u prodajnoj aplikaciji. 
- Prijava boravka (Meldezettel) - NAPOMENA: U prijavi boravka obavezno mora biti navedeno prebivalište (Hauptwohnsitz) korisnika. Osim toga, u trenutku potpisivanja ugovora korisnik mora minimalno tri meseca unazad imati prijavu prebivališta u Austriji. - Potrebno je skenirati i sačuvati dokument u prodajnoj aplikaciji. 
- Bankovna kartica: Korisnik mora imati svoj bankovni račun u Austriji da bi realizovao ugovor, a bankovnu karticu mora dati prodavcu na uvid. Osim toga, uz zahtev za sklapanje ugovora može priložiti i bankovnu karticu druge osobe koja prilikom sklapanja ugovora mora biti prisutna i mora potpisati dokument kojim daje saglasnost da se sa njenog računa mogu skidati sredstva namenjena za plaćanje tarife. Osoba koja uzima ugovor na svoje ime potpisuje ugovor, a osoba sa čije se kartice u ovom slučaju skidaju sredstva potpisuje SEPA mandat jer su tu uneseni podaci te osobe 
 – Bankovnu karticu oba navedena/prisutna lica potrebno je uzeti na uvid i utvrditi verodostojnost podataka. 

Državljani Srbije, BiH i Crne Gore (državljani ostalih zemalja):  

- Pasoš  
- Boravišna dozvola/Viza (Aufenthaltstitel) - NAPOMENA: Da bi korisnik ostvario pravo na postpaid tarifu, njegova boravišna viza mora minimalno važiti naredna 3 meseca od dana kada želi da sklopi postpaid ugovor. - Potrebno je skenirati i sačuvati dokument u prodajnoj aplikaciji.
- Prijava boravka (Meldezettel) - NAPOMENA: U prijavi boravka obavezno mora biti navedeno prebivalište (Hauptwohnsitz) korisnika. Osim toga, u trenutku potpisivanja ugovora korisnik mora minimalno tri meseca unazad imati prijavu prebivališta u Austriji. - Potrebno je skenirati i sačuvati dokument u prodajnoj aplikaciji.  
- Bankovna kartica: Korisnik mora imati svoj bankovni račun u Austriji da bi realizovao ugovor, a bankovnu karticu mora dati prodavcu na uvid. Osim toga, uz zahtev za sklapanje ugovora može priložiti i bankovnu karticu druge osobe koja prilikom sklapanja ugovora mora biti prisutna i mora potpisati dokument kojim daje saglasnost da se sa njenog računa mogu skidati sredstva namenjena za plaćanje tarife. Osoba koja uzima ugovor na svoje ime potpisuje ugovor, a osoba sa čije se kartice u ovom slučaju skidaju sredstva potpisuje SEPA mandat jer su tu uneseni podaci te osobe. – Bankovnu karticu oba navedena/prisutna lica potrebno je uzeti na uvid i utvrditi verodostojnost podataka. 

Kako se aktivira SIM kartica nakon sklapanja ugovora? dropdown arrow

Ukoliko sklopite ugovor u MTEL poslovnicama, nakon potpisivanja ugovora, prodavac će Vam na licu mesta aktivirati karticu. Ukoliko ste svoj ugovor naručili online, nakon što potpišete ugovor koji Vam je prethodno poslat od strane MTEL-a (putem e-maila ili poštom) i pošaljete ga nazad istim putem, kartica će biti aktivirana po prijemu potpisane verzije ugovora. Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam rado na raspolaganju pozivom na broj: 0800 667 667 (Call centar)

Zbog čega je moj zahtev za sklapanje ugovora odbijen? dropdown arrow

Postoji nekoliko razloga zbog kojih aktiviranje ugovora nije moguće izvršiti, kao što su: nepotpuna dokumentacija ili postojanje nekih neizmirenih dugova.

U slušaju nejasnoća u vezi prijave ugovora, ali i za sva druga pitanja, stojimo Vam rado na raspolaganju pozivom na broj: +436677995566 (Call centar)

Kako mogu da produžim ugovor? dropdown arrow

Ugovor možete produžiti u MTEL Austria poslovnicama ili putem e-maila: info@mtel.at. Ponesite sa sobom validan austrijski dokument ili ga prosledite u prilogu putem e-maila na info@mtel.at, kako bismo izvršili identifikaciju. 
*Ugovor možete produžiti najranije 3 meseca prije isteka istog ukoliko su mesečni računi redovno izmireni.
Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam rado na raspolaganju pozivom na broj 0800 667 667 (Call centar)

Kako mogu da promenim tarifu? dropdown arrow

Promenu tarife možete izvršiti u MTEL Austria poslovnicama, ili putem e-maila: info@mtel.at. Potrebno je priložiti validan dokument sa slikom (u poslovnici), ili proslijediti putem E-Maila (info@mtel.at), te ispuniti formular (Promena tarife) kako bismo realizovali Vaš zahtev. Za informacije o potrebnim dokumentima za Vašu novu tarifu pogledati pitanje Koja dokumentacija je neophodna za sklapanje ugovora?

*Promena tarife se može izvršiti najranije 3 meseca od sklapanja ugovora.  
Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam rado na raspolaganju, pozivom na broj 0800 667 667 (Call centar).

Kako mogu da prekinem ugovor? dropdown arrow

Ukoliko se predomislite nakon sklapanja ugovora, Vašu porudžbinu možete stornirati u okviru za to predviđenog zakonskog roka u trajanju od 14 dana. Sve informacije, kao i formular za prekid ugovora možete pronaći na sajtu MTEL-a. Poručene uređaje (telefon, TV-boks itd) možete nam vratit poštom na sledeću adresu: 

MTEL Austria GmbH
Lehargasse 7
1060 Wien

Uslov za povrat kupljene robe je:
• da se ona nalazi u prvobitnom stanju (neoštećena)
• u originalnom pakovanju
• sa svim elementima pošiljke uključujući sve papire za dostavu i papire koje ste dobili prilikom dobijanja uređaja.

Kako mogu da izvršim prenos ugovora na drugu osobu? dropdown arrow

Prenos ugovora na drugu osobu možete izvršiti u Mtel Austria poslovnicama. Potrebno je da budu prisutne i osoba na koju se vodi ugovor, kao i osoba na koju se ugovor prenosi, sa svim potrebnim dokumentima za sklapanje ugovora i potpisanim dokumentom za prenos ugovora. Koji dokumenti su potrebni možete saznati pod pitanjem Koja dokumentacija je neophodna za sklapanje ugovora?

*Prenos ugovora se naplaćuje 30 €.
Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam rado na raspolaganju, pozivom na broj 0800 667 667 (Call centar)

Da li mogu da sklopim drugi ugovor ako već imam jedan? dropdown arrow

U slučaju Servus Plus Ohne Handy tarifa moguće je prijaviti do 3 ugovora. Ukoliko se radi o ugovoru sa telefonom, drugi ugovor je moguć:

- tri meseca od sklapanja prvog ugovora (uslov: 3 meseca redovno izmireni računi);
- prenos postpaid broja priajvljenog najmanje 6 meseci u drugoj mreži

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam rado na raspolaganju, pozivom na broj 0800 667 667 (Call centar)

Gde mogu da nađem detalje računa? dropdown arrow

Detaljan prikaz potrošnje u određenom periodu klijent može da dobije na osnovu listnga, koji je dostupan u self care aplikaciji MEIN MTEL. Svaki pojedinačni račun sadrži jasan prikaz sadržaja obračunatog iznosa. 


Gde mogu da nađem broj računa? dropdown arrow

Broj fakture je jasno naglašen na svakom pojedinačnom obračunu.

Kako da pređem na online plaćanje računa? dropdown arrow

Potrebno je podneti zahtev za promenu dostavljanja računa u MTEL Austria poslovnici, putem Korisničkog servisa ili putem self care aplikacije MEIN MTEL.

Gde mogu da vidim listing? dropdown arrow

Listing je dostupan preko self care aplikacije MEIN MTEL, u MTEL Austria poslovnicama i kontaktiranjem call centra na 0800 667 667.

Gde mogu da vidim i kontrolišem mesečne besplatne jedinice? dropdown arrow

Vaše besplatne jedinice možete videti na korisničkom portalu MEIN MTEL nakon prijave na isti ili jednostavno u aplikacija MEIN MTEL na Vašem telefonu. Aplikacija je dostupna preko Apple Store-a i Google Play Store-a.  

Koliko se naplaćuju pozivi/poruke/internet kada potrošim sav kontigent besplatnih jedinica? dropdown arrow

Visina naplate za korišćenje usluga mobilne telefonije nakon potrošenih besplatnih jedinica zavisi od vrste tarife koju posedujete. Informacije o odredbama za naknadu Vaše tarife možete pronaći pod Uslovi korišćenja na www.mtel.at.

Šta se dešava sa besplatnim jedinicama koje ne potrošim? dropdown arrow

Nepotrošene jedinice ističu nakon kraja obračunskog perioda. Početkom novog obračunskog perioda, dobijate nove besplatne jedinice.


Šta je osnovna naknada, a šta naknada za uspostavu veze? dropdown arrow

Osnovna naknada je fiksna pretplata za Vaš proizvod. Ona, u zavisnosti od tarife, sadrži besplatne minute, poruke ili mobilne podatke. Osnovna naknada se obračunava uvek jedan mesec unapred. 

Naknade za dodatne usluge su npr. Naknade za uspostavu veze obuhvataju sve pozive, poslate SMS ili MMS poruke i potrošen internet. Ukoliko oni premašuju kontigent Vaših besplatnih jedinica, dodatno se naplaćuju. Prekoračene jedinice i usluge koje se dodatno naplaćuju (kratki brojevi za usluge sa dodatom vrednošću) posebno se obračunavaju.

Kako se obračunava mesečna pretplata? dropdown arrow

Način naplaćivanja računa se definiše prilikom sklapanja ugovora.

Šta je godišnji servis? dropdown arrow

Detaljne informacije se nalaze u Uslovi korišćenja

Šta su autorska prava? dropdown arrow

Detaljne informacije se nalaze u Uslovi korišćenja.

Šta su usluge sa dodatom vrednošću? dropdown arrow

Usluge sa dodatom vrednošću su usluge koje se naplaćuju uz posebnu naknadu. Kratki brojevi za usluge sa dodatom vrednošću uvek počinju sa 09xx. Pozivi ovih brojeva se uvek dodatno naplaćuju.

Pružaoci usluga sa dodatom vrednošću dužni su da unapred najave naknadu za odgovarajuću uslugu.
Usluge SMS/MMS-a takođe mogu biti usluge sa dodatom vrednošću. U tom slučaju nastaju troškovi čak i za dolazne poruke.

Kako mogu da platim račun? dropdown arrow

Račun se plaća prema uputstvu koje je navedeno na datoj fakturi. 

Da li se naplaćuje prelaz na plaćanje uplatnicom? dropdown arrow

Ukoliko je prelazak na uplatnicu posledica SEPA odbijenice, korisniku se naplaćuje trošak u skladu sa Uslovi korišćenja. Ako korisnik, nakon izmirenja tekuće obaveze SEPA uplatom, sam zahteva prelazak na plaćanje uplatnicom, neće imati dodatnih troškova.

Na čiji račun treba da platim račun ili opomenu? dropdown arrow

Račun kao i pripadajući iznos opomene je potrebno platiti prema uputstvu koje se nalazi na datoj fakturi.

Kada se iznos mesečne pretplate skida sa mog računa? dropdown arrow

Zaduženje se uvek vrši 17. u mesecu. Ukoliko je 17. vikend ili tog dana pada neki praznik, zaduženje će se izvršiti sledećeg radnog dana.

Zašto je moj mesečni račun veći od ugovorene pretplate? dropdown arrow

Na fakturi su uvek navedene stavke koje čine ukupan obračun. Na osnovu tih informacija korisnik tačno može da vidi razlog visine računa. 

Kako mogu da pređem u MTEL i prenesem broj? dropdown arrow

Prenos Vašeg broja od drugog operatera ka Mtel-u vrše zaposleni Mtel Austria. Prenos broja je jednostavna procedura, te se u zavisnosti da li ste kod trenutnog operatera pod ugovorom (postpaid) ili koristite karticu na dopunu (prepaid), zahtevaju različiti podaci, kako bi prenos broja bio uspešno odrađen:
Postpaid: datum rođenja osobe na kojoj se vodi ugovor kod trenutnog operatera;
Prepaid: PUK broj i 10 evra kredita na kartici.
Zahtev za prenos broja možete podneti na svim mestima gde je moguće ostvariti i postpaid ugovor: MTEL Austria poslovnice i putem e-maila: info@mtel.at

Koliko košta prenos broja? dropdown arrow

Prenos broja iznosi ukupno 10e.

EUR 1,00 se naplaćuje NÜV-Information dokument (zahtev za prenos broja); EUR 9,00 Vam se naplaćuje prenos broja (portiranje).

Kako podnosim zahtev za NÜV informaciju? dropdown arrow

NÜV-Information možete zatražiti od svog trenutnog operatera koji Vam obično putem e-maila dostave isti ili to mogu izvršiti Mtel Austria zaposleni nakon sklapanja ugovora.
Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam rado na raspolaganju, pozivom na broj 0800 667 667 (Call centar)

Da li se moj ugovor automatski prekida kada prenesem broj? dropdown arrow

Ne. Raskid ugovora vršite isključivo Vi, odnosno osoba na koju se vodi ugovor kod trenutnog operatera. Ukoliko se nalazite u MTEL Austria poslovnici, zaposleni mogu da Vam pomognu u ispunjavanju formulara za raskid ugovora (svaki operater ima određen formular), nakon čega Vi isti prosleđujete trenutnom operateru putem e-maila.
Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam rado na raspolaganju, pozivom na broj 0800 667 667 (Call centar)

Kako da pređem s MTEL prepaid kartice na postpaid karticu? dropdown arrow

Ukoliko zelite da predjete sa Mtel prepaid kartice (prepaid) na Mtel ugovor (postpaid), ovaj zahtjev možete izvršiti u MTEL Austria poslovnicama ili putem e-maila: info@mtel.at
Dokumentacija koja je potrebna zavisi od državljanstva osobe koja sklapa ugovor. Koja dokumentacija je neophodna za sklapanje ugovora?


Koliko dugo traje prenos broja? dropdown arrow

Prenos broja traje 3 radna dana. U slučaju da se prenos broja iz bilo kojeg razloga produži, Mtel Austria zaposleni će Vas obavesti na licu mesta ili putem poziva/ SMS-a/ e-maila.


Kako da saznam da li je prenos broja uspeo? dropdown arrow

Nakon uspešnog prenosa (portiranja) broja, Mtel Austria zaposleni Vam izdaje dokument na licu mesta (ako ste ugovor sklopili u poslovnici), odnosno šalje Vam dokument o potvrdi prenosa putem e-maila, na kom je upisan datum prenosa broja.Kako mogu da raskinem ugovor? dropdown arrow

Ugovor možete raskinuti putem našeg e-maila info@mtel.at ili u bilo kojoj MTEL Austria poslovnici. Za svaki ugovor važi 30-dnevni otkazni rok.

Da li se prekid ugovora dodatno naplaćuje? dropdown arrow

Ne, nema dodatnih troškova.

Kako mogu da raskinem ugovor u slučaju smrti ugovorne strane? dropdown arrow

Izvod iz matične knjige umrlih možete doneti u jednu od naših MTEL Austria poslovnica ili poslati na našu e-adresu info@mtel.at.Selidba u inostranstvo dropdown arrow

Ukoliko se selite u inostranstvo, potrebna nam je potvrda o selidbi.

Da li mogu nastati troškovi za internet roaming ukoliko ne koristim internet? dropdown arrow

Da, to je moguće. Primer za to je ukoliko ste uključili opciju za automatsko ažiriranje Vaše elektronske pošte i sinhronizacija se odvija u redovnim intervalima. Ili kada se služite navigacijom koja koristi internet da bi učitala sadržaj karte. Tada dolazi do povezivanja s internetom koje niste svesno prouzrokovali, ali koje stvara dodatne troškove van EU-zone.

Kako mogu da isključim prenos podataka u roamingu na telefonu? dropdown arrow

Na svakom telefonu, bez obzira da li se radi o Androidu ili iPhoneu, postoji opcija „Isključiti prenos podataka u roamingu“.


Da li se roaming dodatno naplaćuje u Srbij, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori? dropdown arrow

Ne. Kao korisnik koji ima ugovor kod nas, usluge roaminga u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori se ne naplaćuju. Sve naše tarife s ugovornom obavezom obuhvataju neograničene minute/poruke/internet.


Koja dokumentacija je potrebna za sklapanje novog ugovora? dropdown arrow

Austrijski državljani: 

Lični dokument sa fotografijom poput pasoša, lične karte ili vozačke dozvole i bankovna kartica.

Državljani EU i švajcarski državljani: 

Lični dokument sa fotografijom poput pasoša ili lične karte države članice EU; potvrda o registraciji (boravišna dozvola za građane EU) ili potvrda o radnom odnosu u Austriji; kao i bankovna kartica.

Državljani trećih zemalja (Srbija, BiH, Crna Gora i drugi): 

Pasoš, prijava boravka u Austriji, viza (boravišna dozvola za Austriju) i bankovna kartica.

Ka kojim mrežama ka Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori mogu besplatno da telefoniram i da šaljem poruke u okviru svog paketa? dropdown arrow

Ka svim mrežama fiskne i mobilne telefonije grupe Telekom Srbija (mts Srbija, m:tel BiH, m:tel Crna Gora).

Da li mogu da koristim internet koji je uključen u tarifu kada se nalazim u Srbiji, BiH ili Crnoj Gori? dropdown arrow

Da, internet podaci važe u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

Da li internet koji je uključen u tarifu mogu da koristim u EU? dropdown arrow

Da, uključene internet podatke možeš koristiti na teritoriji EU.

Da li postoje dodatni troškovi u romingu? dropdown arrow

Ako se upotreba odvija izvan zona uključenih u tarifu, tada se obračun vrši prema roming tabeli

Da li se roaming dodatno naplaćuje u Srbiji, BiH i Crnoj Gori? dropdown arrow

Ne, dokle god koristiš mreže Telekom Srbije (mts Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora). Tada imaš neograničene minute i poruke, a možeš da koristiš i svoj internet.

Koja dokumenta su mi neophodna za prijavu ugovora? dropdown arrow

Austrijski državljani: lična isprava s fotografijom kao što su pasoš ili vozačka dozvola i bankovna kartica.

EU-državljani i državljani Švajcarske: lična isprava s fotografijom kao što su pasoš ili EU lična karta; prijava boravka za EU državljane ili potvrda poslodavca o radnom odnosu u Austriji, kao i bankovna kartica.

Državljani trećih zemalja (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora...): pasoš, prijava boravka (Meldezettel), boravišna dozvola tj. viza i bankovna kartica.

Ka kojim mrežama ka Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori mogu besplatno da telefoniram i da šaljem poruke u okviru svog paketa? dropdown arrow

Ka svim mrežama fiskne i mobilne telefonije grupe Telekom Srbija (mts Srbija, m:tel BiH, m:tel Crna Gora).

Da li internet koji je uključen u tarifu mogu da koristim u EU? dropdown arrow

Da, uključene internet podatke možeš koristiti na teritoriji EU.

Da li mogu da koristim i prenos podataka uključenu u tarifu, u Srbiji, BiH i Crnoj Gori? dropdown arrow

Da, prenos podataka uključen u vašu tarifu odnosi se i na Srbiju, BiH i Crnu Goru.

Da li moram da otkažem tarifni plan bez ugovorne obaveze? dropdown arrow

Da, ako odlučite da više ne želite da koristite određenu tarifu, morate to pismenim putem otkazati.

Da li se roaming dodatno naplaćuje? dropdown arrow

Tvoji besplatni minuti/poruke/GB važe na teritoriji cele EU, kao i u mrežama Telekom Srbija grupe (mts Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora).

Ukoliko koristiš jedinice koje nisu uključene u tarifu, roaming se obračunava prema cenama iz roaming tabele.

Gde mogu da kupim MTEL pripaid karticu? dropdown arrow

Ovde možeš naći listu svih prodajnih mesta.

Kako da aktiviram MTEL pripaid karticu? dropdown arrow

Lično: Poseti nas u jednoj od naših MTEL Austria poslovnica prema tvom izboru.

Telefonskim putem: Pozovi nas besplatno na 0800 667 667 ili na +43 800 667 667 ukoliko se nalaziš van Austrije.


Kako da dopunim kredit na kartici? dropdown arrow

Najlakši način da dopuniš kredit je preko MEIN MTEL aplikacije.

Osim toga, kredit možeš dopuniti i na našim prodajnim mestima.

Gde mogu da kupim vaučer za dopunu? dropdown arrow

Ovde možeš pronaći sva prodajna mesta za vaučer za dopunu.

Kako mogu da vidim koliko imam kredita i slobodnih jedinica? dropdown arrow

Najlakši način da vidiš koliko imaš kredita i slobodnih jedinica je preko aplikacije MEIN MTEL.

Šta se dešava ukoliko ne potrošim sve minute, poruke ili sav internet? dropdown arrow

Nepotrošene jedinice ističu nakon 30 dana.

Da li moram da aktiviram tarifni paket? dropdown arrow

Ne. Možeš da koristiš i naše standardne tarife. Ipak, savetujemo ti da se odlučiš za jedan od naših tarifnih paketa.

​Kako da obnovim tarifni paket? dropdown arrow

Ukoliko imaš dovoljno kredita na računu, tvoj tarifni paket će se automatski obnoviti početkom narednog meseca.

Kako da dobijem PUK broj za moju MTEL karticu? dropdown arrow

PUK broj se nalazi na zadnjoj strani kartice iz koje si izvukao/la svoju SIM karticu. 

Ne možeš da nađeš PUK? Pozovi nas besplatno na 0800 667 667.

Dodaci za prepaid kartice dropdown arrow

Želiš više minuta, poruka i interneta? Nema problema! Preko aplikacije MEIN MTEL možeš da dokupiš željene dodatke.

Da li moram da registrujem svoju pripaid karticu? dropdown arrow

Da. Prema EU odredbi svaka prepaid kartica kupljena u Austriji mora biti registrovana.

Kako mogu da registrujem svoju prepaid karticu? dropdown arrow

Najbolje lično: Poseti nas u jednoj od naših MTEL Austria poslovnica Ili nas pozovi na 0800 667 667 ili na +43 800 667 667 ukoliko se nalaziš van Austrije.

Pripremi ličnu ispravu sa slikom (pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu). 

Šta je MTEL TV usluga? dropdown arrow

MTEL TV omogućava gledanje najtraženijih Ex – Yu TV kanala i domaćih hit serija kao i slušanje radio stanica sa Balkana. Dostupnost preko 300 kanala (Ex –Yu, austrijskih i nemačkih i ostalih stranih kanala), visok kvalitet slike, gledanje do 7 dana unazad i pristup servisu sa svih vaših uređaja, samo su neke od odlika MTEL TV usluge.

U MTEL TV ponudi se nalazi nekoliko ekskluzivnih kanala kao što su RTS, BN, Arena, Superstar i mnogi drugi dok se u Video klubu mogu pronaći najgledanije domaće serije visoke produkcije. Serije koje se trenutno nalaze u MTEL Video klubu pogledajte ovde. Video klub se redovno dopunjava sa novim epizodama.

Koji su sve paketi u ponudi? Kakve su MTEL TV tarife? dropdown arrow

U MTEL TV ponudi možete pronaći pakete sa ugovornom obavezom, bez ugovorne obaveze i prepaid pakete.

Paketi sa ugovornom obavezom

Paketi sa ugovornom obavezom su: MTEL TV STAR S, MTEL TV STAR M i MTEL TV STAR L. Ugovorna obaveza se odnosi na period od 24 meseca. Svi paketi zadrže:

- preko 250 Ex – Yu kanala

- 20 + austrijskih i nemačkih kanala, 20 + HD i 10 + kanala za odrasle

- gratis Video klub sa najgledanijim domaćim serijama

- 300 +  radio stanica

- mogućnost premotavanja TV sadržaja do 7 dana na većini TV kanala.

- maksimalan broj uređaja na kojima se može koristiti MTEL TV je 6

Cena mesečne pretplate se razlikuje u zavisnosti o broja uređaja na kojima se istovremeno koristi MTEL TV. Aktuelne cene paketa sa ugovornom obavezom pogledajte ovde.

Cena aktivacije za prvi uređaj (STB) je 39,90€ kao i za drugi STB.

Paketi bez ugovorne obaveze

Paketi bez ugovorne obaveze su: MTEL TV STAR S, MTEL TV STAR M i MTEL TV STAR L. Kupovinom TV paketa bez ugovorne obaveze korisnik ima mogućnost da prekine korišćenje TV usluge kada kog poželi a da pri tome nema dodatnih troškova. Svi paketi sadrže:

- preko 250 Ex – Yu kanala

- 20 + austrijskih i nemačkih kanala, 20 + HD i 10 + kanala za odrasle

- gratis Video klub sa najgledanijim domaćim serijama

- 300 +  radio stanica

- mogućnost premotavanja TV sadržaja do 7 dana na većini TV kanala.

- maksimalan broj uređaja na kojima se može koristiti MTEL TV je 6

Cena mesečne pretplate se razlikuje u zavisnosti od broja uređaja na kojima se istovremeno koristi MTEL TV. Aktuelne cene paketa bez ugovorne obaveze pogledajte ovde.

Cena aktivacije za prvi uređaj (STB) je 69,90€ kao i za drugi STB.

Prepaid TV paketi

MTEL TV prepaid paketi su paketi koji se kupuju i plaćaju unapred, za određeni period korišćenja MTEL TV usluge. Period korišćenja može biti 3, 6, 12 ili 24 meseca. U  ponudi su MTEL TV STAR S, MTEL TV STAR M i MTEL TV STAR L koji sadrže:

- preko 250 Ex – Yu kanala

- 20 + austrijskih i nemačkih kanala, 20 + HD i 10 + kanala za odrasle

- gratis Video klub sa najgledanijim domaćim serijama

- 300 +  radio stanica

- mogućnost premotavanja TV sadržaja do 7 dana na većini TV kanala.

- maksimalan broj uređaja na kojima se može koristiti MTEL TV je 6

 Aktuelne cene paketa pogledajte ovde.

Cena aktivacije za prvi uređaj (STB) je 69,90€ kao i za drugi STB.

Kombi paket: Magenta Internet&MTEL TV

Magenta Internet&MTEL TV  je jedinstvena ponuda na tržištu Austrije. Ukoliko nemate kućni internet a želite MTEL TV, sada, na jednom mestu možete kupiti, uslugu MTEL TV sa preko 250 EX-YU kanala i  Magenta TV sa Magenta internetom maksimalne brzine od Download 75 Mbit/s i Upload 15 Mbit/s. Usluga MTEL TV u ovom paketu je 6€ mesečno.
Mesta gde možete kupiti ovaj paket pronađite ovde. Za informacije o Magenta uslugama pogledajte na https://www.magenta.at/mtel


Gde mogu da pronađem listu kanala? dropdown arrow

Lista kanala, koji su podeljeni prema određenim kategorijama, možete pogledati ovde ili u pregledu MTEL TV tarifa.

 

Šta je Promo period i kome je namenjen? dropdown arrow

Kako biste testirali i uverili se u kvalitet MTEL TV usluge, MTEL je svim novim korisnicima omogućio promo period u trajanju od 30 dana. Da biste dobili probni period, potrebno je da preuzmete MTEL TV aplikaciju (saznajte kako da preuzmete aplikaciju klikom OVDE) i da uradite sledeće:

Ukoliko promo period želite da koristite na Smart TV uređajima, pritisnite žuto dugme na daljinskom upravljaču kako biste sa procesa Prijava prešli na proces Registracija. U prazno polje unosite broj vašeg mobilnog telefona u formatu 0043....Potvrdite uneti broj. Na uneti broj biće vam poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu.

Ukoliko promo period želite da koristite na Apple TV/Android/iOS uređajima izaberite opciju Nov korisnik. U narednom koraku izaberite iz padajućeg menija zemlju u kojoj ćete da koristite uslugu, a zatim unesite broj mobilnog telefona (bez pozivnog broja jer je on već unet pri izboru zemlje) na koji će vam biti poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu.

Kako se otkazuje promo period, koji je rok? dropdown arrow

Ukoliko uplatite i počnete da koristite uslugu imate pravo na odustajanje kao i na  povrat novca u roku od 15 dana od uplate.Kako kupiti MTEL TV? dropdown arrow

MTEL TV možete kupiti nasledećem linku, u MTEL Austria poslovnicama ili besplatnim pozivom na broj 0800 667 667.

Šta mi je sve potrebno da bih koristio/la MTEL TV uslugu? dropdown arrow

Da biste koristili MTEL TV uslugu, potrebno je da imate:   

 • brzi internet 

 • jedan od podržanih uređaja  ili MTEL STB uređaj 

 • aktivnu MTEL TV pretplatu

Koju brzinu interneta moram da posedujem da bih koristio/la MTEL TV uslugu? dropdown arrow

Brzina Vašeg interneta direktno utiče na kvalitet stream-a. Da biste nesmetano pratili sve TV sadržaje, potrebno je da imate sledeću internet brzinu koja zavisi od uređaja na kojima pratite uslugu:  

 • 2 Mb/s ili više – kada kanale želite da pratite na telefonu ili tablet uređaju  

 • 10 Mb/s ili više – kada kanale pratite na jednom od uređaja: MTEL STB uređaj, Smart televizorima ili Apple TV uređajima 

 • 25 Mb/s ili više – kada internet koristite na više uređaja istovremeno.

Na kojim uređajima je podržana MTEL TV aplikacija? dropdown arrow

Ukoliko posedujete jedan od navedenih uređaja, možete odmah početi sa korišćenjem MTEL TV aplikacije.  

 Samsung Smart TV   

• Modeli iz 2014/15/16/17/18/19/20 godine  

• WebOS Legacy Platform (TV SDK 5.1), Tizen 2.3/2.4/3.0/4.0 

LG Smart TV 

• Modeli od 2014. godine i noviji koji su na platformi webOS

• Modeli iz 2011-2014. godine koji su na platformi NetCast 2.0 i više verzije 

Android telefon/tablet  

• OS Kit Kat 5.0 ili noviji  

Apple TV 

• 4-ta generacija Apple TV ili novija  

• tvOS 10.0 i više  

Amazon Fire TV 

• 3-a generacija Amazon Fire TV ili novija 

iOS uređaji (iPhone, iPad, iPod Touch) 

• iOS 11 ili noviji 

Sony, Philips, Vox, Fox, Toshiba Smart TV

• Modeli televizora koji koriste Android operativni sistem 

Chromecast 

• Svi Chromecast uređaji.

Šta je MTEL Set Top Box/STB uređaj? dropdown arrow

MTEL Set Top Box uređaj je tv risiver koji svaki televizor pretvara u uređaj na kom možete da koristite MTEL TV uslugu. MTEL STB uređaj je malih dimenzija. Lako se povezuje na Vaš televizor, a još lakše instalira.

Na koliko uredjaja može da se gleda MTEL TV? dropdown arrow

Zavisno od paketa koji posedujete možete registrovati ukupno 6 uredjaja a istovremeno možete gledati na 1, 2 ili 4 uredjaja.

Kako mogu da se gledaju kanali za odrasle? Koja se šifra koristi? dropdown arrow

Gledanje adult kanala (kanala za odrasle) je moguće samo uz STB uredjaj (nije moguće na MTEL TV aplikaciji). Šifra je 12345.

Kako napraviti omiljene kanale? dropdown arrow

Na daljinskom upravljaču prvo stisnite plavo dugme da biste otvorili opcije za uredjivanje kanala. Nakon toga odaberite željeni kanal i pritisnite žuto dugme. Nakon toga potvrdite odabir pritiskom na zeleno dugme. Time ste kanal sačuvali u Omiljene. Pritiskom na crveno dugme otvoriće se odeljak sa žanrovima kanala. Tu se nalaze  i Omiljeni kanali.

Da li postoji opcija vraćanja program unazad? dropdown arrow

Da. Postoji mogucnost vraćanja programa u nazad do 7 dana na većini kanala kroz opciju EPG.

Šta je KOMBI paket? dropdown arrow

MTEL Kombi paketi predstavljaju kombinaciju usluga mobile telefonije i usluga televizije. Kupovinom KOMBI paketa korisnik ostvaruje dodatni popust. Za ovu uslugu korisnik dobija 1 račun sa objedinjenim uslugama.

Koje sve KOMBI tarife/paketi postoje? dropdown arrow

Trenutno su u ponudi Kombi paketi sa ugovornom obavezom i bez ugovorne obaveze. 

U tarifama sa ugovornom obavezom korisnik može da bira između dva paketa: Kombi paket S koji u sebi sadrži tarife TV STAR S i  Servus Plus S. Drugi KOMBI paket (KOMBI Paket M) se sastoji od tarifa TV STAR M i Servus Plus M. Razlika u paketima se svodi na količine mobilnog interneta (GB) i na broj uređaja na kojima se istovremeno može gledati MTEL TV. Oba paketa sadrže:
- Smartphone u zavisnosti od trenutne ponude
- neograničene minute/poruke; prema svim mrežama u Austriji, Srbiji (mreži mts), BiH (mreži m:tel), Crnoj Gori (m:tel) i svim mrežama u EU; iz EU prema svim mrežama u Austriji i EU; iz Srbije, BiH i CG za pozive prema svim mrežama u Austriji i prema Srbiji (mreži mts), BiH (mreži m:tel), Crnoj Gori (m:tel).
- mobilni internet (GB) u zavisnosti od mesečne pretplate. GB važe u Austriji, EU, Srbiji, BiH i CG
- preko 250 Ex – Yu kanala
- 20 + austrijskih i nemačkih kanala, 20 + HD i 10 + kanala za odrasle
- gratis Video klub sa najgledanijim domaćim serijama
- 300 +  radio stanica
- mogućnost premotavanja TV sadržaja do 7 dana na većini TV kanala.
- maksimalan broj uređaja na kojim se može koristiti MTEL TV je 6
 
Aktuelne cene paketa pogledajte ovde.
Cena aktivacije za prvi uređaj (STB) je 39,90€ kao i za drugi STB.
Ugovorna obaveza važi za period od 24 meseca.

KOMBI paketi bez ugovorne obaveze podrazumeva da korisnik može prekinuti ugovorni odnos kada god poželi bez dodatnih troškova ili obaveza prema MTEL-u. U ponudi su dva paketa: Kombi paket S koji u sebi sadrži tarife TV STAR S i  Servus Plus S SIM ONLY. Drugi KOMBI paket (KOMBI Paket M) se sastoji od tarifa TV STAR M i Servus Plus M SIM ONLY. Razlika u paketima se svodi na količine mobilnog interneta (GB) i na broj uređaja na kojima se istovremeno može gledati MTEL TV. Oba paketa sadrže:
- neograničene minute/poruke; prema svim mrežama u Austriji, Srbiji (mreži mts), BiH (mreži m:tel), Crnoj Gori (m:tel) i svim mrežama u EU; iz EU prema svim mrežama u Austriji i EU; iz Srbije, BiH i CG za pozive prema svim mrežama u Austriji i prema Srbiji (mreži mts), BiH (mreži m:tel), Crnoj Gori (m:tel).
- mobilni internet (GB) u zavisnosti od mesečne pretplate. GB važe u Austriji, EU, Srbiji, BiH i CG
- preko 250 Ex – Yu kanala
- 20 + austrijskih i nemačkih kanala, 20 + HD i 10 + kanala za odrasle
- gratis Video klub sa najgledanijim domaćim serijama
- 300 +  radio stanica
- mogućnost premotavanja TV sadržaja do 7 dana na većini TV kanala.
- maksimalan broj uređaja na kojima se može koristiti MTEL TV je 6.
 
Aktuelne cene paketa pogledajte ovde.
Cena aktivacije za prvi uređaj (STB) je 69,90€ kao i za drugi STB.

Kako kupiti KOMBI paket? dropdown arrow

MTEL KOMBI možete kupiti na link tarife sa UO  ili u  MTEL poslovnicama.

 

Koji su uslovi korišćenja MTEL TV usluge? dropdown arrow

Uslove korišćenja MTEL TV usluge možete da pročitate na sledećem linku.

Kako se preuzima i instalira MTEL TV aplikacija na moj uređaj? dropdown arrow

Instalacija MTEL TV aplikacije je laka i jednostavna. Ceo proces završavate u nekoliko koraka. Koraci za preuzimanje su:  

Samsung Smart TV  
1. Pristupite Smart Hub store-u.  
2. U polje za pretragu aplikacija ukucajte MTEL TV.  
3. Kada pronađete MTEL TV aplikaciju odaberite Install kako biste aplikaciju preuzeli na vaš Samsung Smart TV.  
4. Dozvolite preuzimanje i instalaciju aplikacije kako biste završili ceo proces.  
5. Kada se instalacija završi, kliknite na Open dugme kako biste pokrenuli MTEL TV aplikaciju.  
6. Prijavite se koristeći svoj username i pass. Ukoliko ste nov korisnik i želite da iskoristite promo period i testirate uslugu, pritisnite žuto dugme na daljinskom upravljaču kako biste sa procesa Prijava prešli na proces Registracija. U prazno polje unosite broj vašeg mobilnog telefona u formatu 0043... Potvrdite uneti broj. Na uneti broj biće vam poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period u trajanju od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu.  
Napomena: U promo periodu nisu dostupni svi kanali. 

LG Smart TV
1. Pristupite LG Content store-u tako što ćete na daljinskom uređaju kliknuti na Home dugme, a zatim na LG Content store.
2. U polje za pretragu aplikacija ukucajte MTEL TV.
3. Kada pronađete MTEL TV aplikaciju odaberite Install kako biste aplikaciju preuzeli na vaš LG Smart TV.
4. Dozvolite preuzimanje i instalaciju aplikacije kako biste završili ceo proces.
5. Kada se instalacija završi, kliknite na Launch dugme kako biste pokrenuli MTEL TV aplikaciju.
6. Prijavite se koristeći svoj username i pass. Ukoliko ste nov korisnik i želite da iskoristite promo period i testirate uslugu, pritisnite žuto dugme na daljinskom upravljaču kako biste sa procesa Prijava prešli na proces Registracija. U prazno polje unosite broj vašeg mobilnog telefona u formatu 0043.... Potvrdite uneti broj. Na uneti broj biće vam poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu.
Napomena: U promo periodu nisu dostupni svi kanali.

Apple TV uređaj  
1. Pokrenite App store na vašem uređaju.  
2. U polje za pretragu aplikacija ukucajte MTEL TV ili iskoristite Siri komandu kako biste pronašli MTEL TV aplikaciju.  
3. Kada pronađete MTEL TV aplikaciju odaberite ikonicu oblaka sa ispisom Install kako biste aplikaciju preuzeli na vaš Apple TV uređaj.  
4. Dozvolite preuzimanje i instalaciju aplikacije kako biste završili ceo proces.  
5. Kada se instalacija završi, kliknite na Open dugme kako biste pokrenuli MTEL TV aplikaciju.  
6. Prijavite se koristeći svoj username i pass. Ukoliko ste nov korisnik i želite da iskoristite promo period i testirate uslugu, izaberite opciju Nov korisnik. U narednom koraku izaberite, iz padajućeg menija, zemlju u kojoj ćete da koristite uslugu, a zatim unesite broj mobilnog telefona (bez pozivnog broja jer je on već unet pri izboru zemlje) na koji će vam biti poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu.  
Napomena: U promo periodu nisu dostupni svi kanali. 

iOS uređaj  
1. Pokrenite App store na vašem iPhone/iPad/iPod Touch uređaju. 
2. U polje za pretragu aplikacija ukucajte MTEL TV ili iskoristite Siri komandu kako biste pronašli MTEL TV aplikaciju.  
3. Kada pronađete MTEL TV aplikaciju kliknite na Get kako biste aplikaciju preuzeli na vaš uređaj.  
4. Dozvolite preuzimanje i instalaciju aplikacije kako biste završili ceo proces.  
5. Kada se instalacija završi, kliknite na Open dugme ili izađite iz App store-a i kliknite na MTEL TV ikonicu u meniju sa aplikacijama.  
6. Prijavite se koristeći svoj username i pass. Ukoliko ste nov korisnik i želite da iskoristite promo period i testirate uslugu, izaberite opciju Nov korisnik. U narednom koraku izaberite iz padajućeg menija zemlju u kojoj ćete da koristite uslugu, a zatim unesite broj mobilnog telefona (bez pozivnog broja jer je on već unet pri izboru zemlje) na koji će vam biti poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu.  
Napomena: U promo periodu nisu dostupni svi kanali. 

Android uređaj  
1. Pokrenite Google Play store na vašem Android uređaju.  
2. U polje za pretragu aplikacija ukucajte MTEL TV ili iskoristite komandu za virtuelnog asistenta kako biste pronašli MTEL TV aplikaciju. 
3. Kada pronađete MTEL TV aplikaciju kliknite na Install kako biste aplikaciju preuzeli na vaš uređaj.
4. Dozvolite preuzimanje i instalaciju aplikacije kako biste završili ceo proces.
5. Kada se instalacija završi, kliknite na Open dugme ili izađite iz Google Play store-a i kliknite na MTEL TV ikonicu u meniju sa aplikacijama.
6. Prijavite se koristeći svoj username i pass. Ukoliko ste nov korisnik i želite da iskoristite promo period i testirate uslugu, izaberite opciju Nov korisnik. U narednom koraku izaberite iz padajućeg menija zemlju u kojoj ćete da koristite uslugu, a zatim unesite broj mobilnog telefona (bez pozivnog broja jer je on već unet pri izboru zemlje) na koji će vam biti poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu. 
Napomena: U promo periodu nisu dostupni svi kanali.

Amazon Fire TV
1. Na daljinskom uređaju kliknite na Home dugme, i pređite na tab sa ikonicom lupe.
2. U polje za pretragu aplikacija ukucajte MTEL TV.
3. Kada pronađete MTEL TV aplikaciju odaberite Download kako biste aplikaciju preuzeli na vaš Fire TV.
4. Dozvolite preuzimanje i instalaciju aplikacije kako biste završili ceo proces.
5. Kada se instalacija završi, kliknite na Open dugme kako biste pokrenuli MTEL TV aplikaciju. Nakon preuzimanja MTEL TV aplikacija će se nalaziti na ekranu gde se nalaze i vaše ostale aplikacije.
6. Prijavite se koristeći svoje korisničko ime i lozinku. Ukoliko ste nov korisnik i želite da iskoristite promo period i testirate uslugu, pritisnite žuto dugme na daljinskom upravljaču kako biste sa procesa Prijava prešli na proces Registracija. U prazno polje unosite broj vašeg mobilnog telefona u formatu 0043... Potvrdite uneti broj. Na uneti broj biće vam poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu.
Napomena: U promo periodu nisu dostupni svi kanali.


Kako se putem svog Chromecast uređaja kastuje sadržaj na velikom ekranu? dropdown arrow

Sadržaj koji se emituje u okviru MTEL TV usluge moguće je sa telefona i tableta kastovati na televizor. Da biste kastovali sadržaj iz aplikacije, potrebno je da vaš Chomecast bude povezan na istu WiFi mrežu kao i telefon. Pokrenite MTEL TV aplikaciju. Pustite kanal koji želite da kastujete. U donjem levom uglu nalazi se ikonica za kastovanje koja je sive boje kada ne postoji veza sa Chromecast uređajem. Kada se vaš Chomecast uređaj i telefon upare, ikonica za kastovanje će promeniti boju u belu. Kliknite na ikonicu za kastovanje. Sadržaj koji se emituje na telefonu biće prenet na ekran televizora.

Kako se može prijaviti za promo period ? dropdown arrow

Kako biste testirali i uverili se u kvalitet MTEL TV usluge, MTEL je svim novim korisnicima omogućio promo period u trajanju od 30 dana. Da biste dobili probni period, potrebno je da preuzmete MTEL TV aplikaciju (saznajte kako da preuzmete aplikaciju klikom OVDE) i da uradite sledeće:

- Ukoliko promo period želite da koristite na Smart TV uređajima Pritisnite žuto dugme na daljinskom upravljaču kako biste sa procesa Prijava prešli na proces Registracija. U prazno polje unosite broj vašeg mobilnog telefona u formatu 0043…. Potvrdite uneti broj. Na uneti broj biće vam poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu.
- Ukoliko promo period želite da koristite na Apple TV/Android/iOS uređajima izaberite opciju Nov korisnik. U narednom koraku izaberite iz padajućeg menija zemlju u kojoj ćete da koristite uslugu, a zatim unesite broj mobilnog telefona (bez pozivnog broja jer je on već unet pri izboru zemlje) na koji će vam biti poslata SMS poruka sa kodom za registraciju. Kod unesite u prazno polje. Ukoliko je registracija uspešna, dobijate promo period od 30 dana u toku kog možete da testirate MTEL TV uslugu.

Kako se koristi STB uređaj i druge opcije koje postoje u okviru MTEL TV usluge? dropdown arrow

Sve neophodne informacije o korišćenju STB uređaja možete pronaći u uputstvu za korišćenje MTEL Set top Box uređaja. 

Kako mogu da se gledaju kanali za odrasle? Koja se šifra koristi? dropdown arrow

Gledanje kanala za odrasle je moguće samo uz STB uređaj (nije moguće na MTEL TV aplikaciji). Šifra je 12345.

Kako se aktivira usluga Roditeljska kontrola na kanalima za odrasle? dropdown arrow

Opcija Roditeljska kontrola (zaključavanje kanala) vam omogućava da ograničite pristup vašoj deci pojedinim kanalima čiji sadržaj nije prilagođen za njihov uzrast.

Roditeljsku kontrolu podešavate na sledeći način:
- Na daljinskom upravljaču kliknite na ikonicu Kućice kako biste otišli na Home ekran.
- Putem strelica levo/desno izaberite Podešavanja, a zatim Lozinka za kanale za odrasle.
- Podesite da li želite da se lozinka unosi pri svakom ulasku na kanal ili na svakih 1 sat/3 sata/6 sati.
- Zatim definišite lozinku, ponovo unesite željenu lozinku i kliknite na Potvrdi.

Da li je moguće snimiti sadržaj koji se emituje u okviru MTEL TV usluge? dropdown arrow

U ovom trenutku nije moguće snimanje sadržaja ni na jednom kanalu.

Kako napraviti omiljene kanale? dropdown arrow

Na daljinskom upravljaču prvo stisnite plavo dugme da biste otvorili opcije za uredjivanje kanala. Nakon toga odaberite željeni kanal i pritisnite žuto dugme. Nakon toga potvrdite odabir pritiskom na zeleno dugme. Time ste kanal sačuvali u Omiljene. Pritiskom na crveno dugme otvoriće se odeljak sa žanrovima kanala. Tu se nalaze  i Omiljeni kanali.

Da li postoji opcija vraćanja programa unazad? dropdown arrow

Da. Postoji mogućnost vraćanja programa u nazad do 7 dana na većini kanala kroz opciju EPG.

Kako rešiti problem sa učitavanjem/reprodukovanjem? dropdown arrow

Korisniku se pri korišćenju TV može pojaviti problem Reprodukovanja. Problem se odražava učitavanjem slike dok se okreće kružić sa natpisom reprodukovanje.

Ovaj problem je najčešće prouzrokovan preopterećenom internet konekcijom (više uređaja povezano na internet), slabim protokom interneta od provajdera ka korisniku ili generalno slabom konekcijom koju korisnik poseduje po ugovoru sa provajderom.

Najsigurniji način provere jeste testiranje brzine preko opcije na STB (glavni meni-podešavanja-testiranje brzine).

Nekada je potrebno uraditi fizički restart STB uređaja, istovremenim vađenjem kablova i vraćanjem istih u STB uređaj kao i restartovanjem internet rutera.

U slučaju da vam je potrebna pomoć u rešavanju tehničkih smetnji, kontaktirajte MTEL Korisničku podršku

Uspostavljanje mrežne konekcije dropdown arrow

Uspostavljanje mrežne konekcije može biti izazvano iz više razloga, glavni su:

- Internet kabl je delimično izvučen iz STB uređaja, dolazi do prekida konekcije.

- Internet kabl se izvukao iz rutera, dolazi do prekida konekcije.

- Korisnik trenutno nema internet konekciju.

- STB uređaj nije korišćen 2-3 meseca i nije povukao neophodne update.

Rešenje za probleme 1 i 2: Kada je kabl izvučen delimično ili u potpunosti iz STB uređaja internet ne dolazi do box-a. Ukoliko je kabl slabog kvaliteta ili je žabica (ulazni deo u ruter i STB) polomljen ili oštećen, ovo može biti čest problem. Probajte da vratite kabl u STB i ruter. Ukoliko je kabl oštećen, potrebno je da ga zamenite.

Rešenje za problem 3: Proverite da li na ostalim uređajima koji su povezani na kućni Wi-Fi internet (laptop/računar, mobilni telefon) postoji internet konekcija. Zatim kontaktirajte svog provajdera i sa njim ustanovite zašto nema internet konekcije.

Rešenje za problem 4: STB uređaj s vremena na vreme povlači neophodne update za svoj rad. Ukoliko se STB ne uključuje po par meseci, može da se desi da određen update nije povučen kada je trebalo. Rezultat toga je da se na ekranu ispisuje poruka „Nije moguće uspostaviti internet konekciju“.

Problem se otklanja tako što se STB ostavi uključen i pusti se da radi nekih 8 do 10 sati (za to vreme vidljiva je poruka „Nije moguće uspostaviti konekciju“). Za taj period STB će povući neophodan update. Čim STB povuče update, pojaviće se početni ekran i moći ćete da pristupite TV, Radio, i drugim sadržajima dostupnim u okviru vašeg Paketa.

U slučaju da vam je potrebna pomoć u rešavanju tehničkih smetnji, kontaktirajte MTEL Korisničku podršku na 0800 667 667.

 

Ukoliko nije isporučen registracioni kod za promo period šta je potrebno uraditi? dropdown arrow

Nekada se može dogoditi da korisnicima pri instalaciji MTEL TV aplikacije ne stigne registracioni kod. Problem registracionog koda se može pojaviti iz sledećih razloga:

- broj mobilnog telefona nije unet u dobrom formatu.

- korisnik je kliknuo više puta uzastopno na dugme Pošalji kod ponovo.

Ukoliko ste više puta kliknuli dugme Pošalji kod ponovo, aplikacija će blokirati isporuku SMS koda na par sati. Potrebno je da sačekate dva sata i da opet ponovite proces unosa broja mobilnog telefona i zahtevanja koda za registraciju.

U slučaju da vam je potrebna pomoć u rešavanju tehničkih smetnji, kontaktirajte MTEL Korisničku podršku.

Kako da aktiviram internet na telefonu (APN)? dropdown arrow

Ukoliko imate problema s internet vezom, pokušajte sledeće:
a. Proverite u podešavanjima da li je uključena opcija „Mobilni podaci“ (Nem: „Mobile Daten“, Engl: „Cellular data“).
b. Nekada je naophodno uključiti opciju „Roming podataka“ (Nem: „Daten-Roaming“, Engl: Data roaming”). Aktiviranjem ove opcije ne stvaraju se dodatni troškovi.
c. Osim toga, potrebno je definisati sledeće pristupne tačke (APN):

Android operativni sistem:
Podešavanja / Mobilni podaci / Pristupne tačke
Nem: Einstellungen / Mobile Netzwerke / Zugangspunkte
Engl: Settings / Mobile network settings / Access Point Names
Naziv pristupne tačke: m:tel
APN: web.mtel.at

iOS operativni sistem:
Podešavanja / Mobilni podaci / Mobilna mreža podataka
Nem: Einstellungen / Mobilfunk / Mobiles Datennetzwerk 
Engl: Eng.: Settings / Mobile Data / Mobile Data Network
APN: web.mtel.at

icon

E-mail

Pošalji nam mail na info@mtel.at

icon

Poziv

Poziv 0800 667 667 i uštedi vreme

Social Media

Prati nas na
Facebook-u, Youtube-u i Instagramu

icon

Poslovnice

Poseti našu poslovnicu i saznaj sve što te interesuje